לוח חופשות וחגים תשע"ד – 2013-2014

לוח חופשות וחגים תשע"ד – 2014-2013 בבתי הספר ובגני הילדים:

פתיחת שנת הלימודים תשע"ד בבתי הספר ובגני הילדים:
שנת הלימודים התשע"ד תיפתח בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים 
ובבתי הספר העל-יסודיים ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013. 

סיום שנת הלימודים תשע"ד
שנת הלימודים תשע"ד תסתיים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים: ביום שלישי,
ג' בתמוז התשע"ד, 1 ביולי 2014.  
בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד ביום שבת, ה-1 ביוני 2014.

 

החג / האירוע
תאריך לועזי
יום
ימי חופש
תאריך עברי
פתיחת שנת הלימודים
בגנים ובבתי הספר
27 באוגוסט 
2013
שלישי

 

כ"א באלול

ראש השנה

4-7 בספטמבר 2013 רביעי  כ"ט באלול – 
ג' בתשרי
יום כיפור וסוכות

 

 13-28 בספטמבר 2013

 שישי 15 
 
ט' – כ"ד
בתשרי  
 
רביעי 
חנוכה 28 בנובמבר – 5 בדצמבר 2013 חמישי   8 כ"ה בכסלו –
ב' בטבת
ט"ו בשבט 16 בינואר 
2014
 חמישי אין 
חופש
  ט"ו בשבט

פורים

16-17 במרץ 2014

 ראשון י"ד-ט"ו 
באדר
פסח 6-22 באפריל 2014 ראשון 16  ו' – כ"ב בניסן  
יום הזיכרון לשואה ולגבורה 28 באפריל 2014  שני  אין 
חופש
כ"ח בניסן  
יום הזכרון לחללי צה"ל 
ולנפגעי פעולות האיבה
5 במאי 2014 שני אין 
חופש
ה' באייר 
יום העצמאות 6 במאי 2014  שלישי ו' באייר  
ל"ג בעומר 19 במאי 2014 שני י"ט באייר  
יום ירושלים 28 במאי 2014  רביעי אין 
חופש 
 כ"ח באייר
שבועות 3-6 ביוני 2014
 
 שלישי  4 ה'-ח' בסיוון 

חופש גדול 2014:

       
חטיבות ביניים ותיכוניים
 
21 ביוני  2014  שבת    כ"ג בסיוון
בי"ס יסודיים וגני הילדים
 
1 ביולי 2014  יום שלישי    ג' בתמוז 

במקום קייטנות – פעילויות לילדים בבתי הספר בחופש הגדול
השנה, במהלך יולי, יתקיים לראשונה ברחבי הארץ, פרוייקט שנועד להקל על ההורים ולמצוא תעסוקה לילדי כיתות
בתי הספר היסודיים. השנה – לתלמידי כיתות א' ו-ב' ובשנה הבאה גם תלמידי כיתות ג' ו-ד'.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ה
שנת הלימודים הבאה, תשע"ה תיפתח ביום שני ה-1 בספטמבר 2014.

 ומה עושים בחופש? www.kinderland.co.il