חופש גדול

לוח חופשות וחגים 2017-2018 תשע"ח

לוח חופשות וחגים תשע"ח -לוח חופשות 2017-2018 בבתי הספר ובגני הילדים:

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח בבתי הספר ובגני הילדים:
הלימודים בגני הילדים, בבתי-הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום
שישי י' באלול התשע"ז ב-01.09.2017, בשעה הראשונה על-פי מערכת השעות הקבועה.

חופש גדול
בבתי-הספר היסודיים ובגני הילדים ביום שישי, ט"ז בתמוז התשע"ח, 29 ביוני 2018.
בבתי-הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד ביום רביעי, ז' בתמוז התשע"ח, 20 ביוני 2018.

החג / האירוע
תאריך לועזי
ימים
ימי חופש
תאריך עברי
פתיחת שנת הלימודים
בגנים ובבתי הספר
1 בספטמבר 2017 שישי י' באלול התשע"ז
ראש השנה 22-20 בספטמבר 2017 חמישי- שישי 2 כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח
יום כיפור  30-29 בספטמבר 2017 שישי- שבת  2 ט'-י' בתשרי התשע"ח
סוכות 4- 13 באוקטובר רביעי- שישי 10 י"ד בתשרי התשע"ח
חנוכה 14-20 בדצמבר חמישי- רביעי 7 כ"ו בכסלו התשע"ח
ט"ו בשבט 31 בינואר 2018 רביעי אין
חופש
 ט"ו בשבט התשע"ח

פורים
28 בפברואר- 2 במרץ רביעי- שישי 3 י"ג ו-ט"ו באדר, התשע"ח

פסח
22 במרץ – 7 באפריל חמישי- שבת 17 ו'-כ"ב בניסן התשע"ח

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
12 באפריל  חמישי אין
חופש
כ"ז בניסן התשע"ח
יום הזכרון לחללי צה"ל
ולנפגעי פעולות האיבה
18 באפריל רביעי לומדים עד 12:00 ג' באייר התשע"ח

יום העצמאות
19 באפריל  חמישי 1 ד' באייר התשע"ח
ל"ג בעומר 3 במאי חמישי 1 י"ח באייר התשע"ח

יום ירושלים
13 במאי  ראשון אין
חופש
כ"ח באייר התשע"ח

שבועות
19-21 במאי  שבת-שני 2 ה'-ז' בסיוון התשע"ח
חופש גדול 2018:
חטיבות ביניים ותיכוניים 20 ביוני 2018 רביעי ז' בתמוז התשע"ח
בי"ס יסודיים וגני הילדים 29 ביוני 2018 שישי ט"ז בתמוז התשע"ח
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 2 בספטמבר 2018 ראשון

 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
שנת הלימודים התשע"ח תחל ביום ראשון, כ"ב באלול, 2 בספטמבר 2018.

ומה עושים בחופש? www.kinderland.co.il

 

לוח חופשות וחגים תשע"ז -לוח חופשות 2016-2017 בבתי הספר ובגני הילדים:

פתיחת שנת הלימודים תשע"ז בבתי הספר ובגני הילדים:
הלימודים בגני הילדים, בבתי-הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום
חמישי, כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016 ,בשעה הראשונה על-פי מערכת השעות הקבועה.

חופש גדול
בבתי-הספר היסודיים ובגני הילדים ביום שישי, ו' בתמוז התשע"ז, 30 ביוני 2017.
בבתי-הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד ביום שלישי, כ"ו בסיוון התשע"ז, 20 ביוני.

החג / האירוע
תאריך לועזי
ימים
ימי חופש
תאריך עברי
פתיחת שנת הלימודים
בגנים ובבתי הספר
1 בספטמבר 2016 חמישי כ"ח באב התשע"ו
ראש השנה 2-4 באוקטובר 2016 ראשון-שלישי 3 כ"ט באלול התשע"ו עד ב' בתשרי התשע"ז
יום כיפור  11- 12 באוקטובר 2016 שלישי-רביעי  2 ט'-י' בתשרי התשע"ז
סוכות 16-25 באוקטובר ראשון-שלישי 10 י"ד בתשרי התשע"ז
חנוכה 26 בדצמבר 2016- 1 בינואר 2017 שני-ראשון 7 כ"ו בכסלו התשע"ז
ט"ו בשבט 11 בפברואר 2017 שבת אין
חופש
   ט"ו בשבט התשע"ז

פורים
12- 13 במרס 2017 ראשון-שני 2 י"ד ו-ט"ו באדר, התשע"ז

פסח
2-18 באפריל 2017 ראשון-שלישי 17 ו'-כ"ג בניסן התשע"ז

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
24 באפריל 2017  שני אין
חופש
כ"ח בניסן התשע"ז
יום הזכרון לחללי צה"ל
ולנפגעי פעולות האיבה
1 במאי 2017 שני לומדים עד 12:00 ה' באייר התשע"ז

יום העצמאות
2 במאי 2017  שלישי 1 ו' באייר התשע"ז
ל"ג בעומר 15 במאי 2017 (עדכון 21.4.17) שני 1 י"ט באייר התשע"ז

יום ירושלים
24 במאי 2017  רביעי אין
חופש
כ"ח באייר התשע"ז

שבועות
30 במאי – 1 ביוני 2017  שלישי-חמישי 2 ה'-ז' בסיוון התשע"ז
חופש גדול 2017:
חטיבות ביניים ותיכוניים 20 ביוני 2017 שלישי כ"ו בסיוון התשע"ז,
בי"ס יסודיים וגני הילדים 30 ביוני 2017 שישי ו' בתמוז התשע"ז
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 1 בספטמבר 2017 שישי

 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
שנת הלימודים התשע"ח תחל ביום שישי, י' באלול התשע"ז, 1 בספטמבר 2017.

ומה עושים בחופש? www.kinderland.co.il

 

 

לוח חופשות וחגים תשע"ו – 2015-2016 בבתי הספר ובגני הילדים:

פתיחת שנת הלימודים תשע"ו בבתי הספר ובגני הילדים:
שנת הלימודים התשע"ו תיפתח בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים
ובבתי הספר העל-יסודיים ביום שלישי, י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015.

חופש גדול תשע"ו
החופש הגדול יתחיל השנה עם סיום שנת הלימודים תשע"ו בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים ביום שישי, כ"ה בסיוון התשע"ו, 1 ביולי 2016.
בבתי הספר העל-יסודיים תסתיים שנת הלימודים ביום שלישי, ט"ו בסיוון התשע"ו, 21 ביוני 2016.
פתיחת שנת הלימודים תשע"ז – ביום חמישי, כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016

החג / האירוע
תאריך לועזי
ימים
ימי חופש
תאריך עברי
פתיחת שנת הלימודים
בגנים ובבתי הספר
1 בספטמבר 2015 שלישי י"ז באלול התשע"ה
ראש השנה
15-13 בספטמבר 2015 ראשון-שלישי 3 כ"ט באלול התשע"ה עד ב' בתשרי
יום כיפור 23-22 בספטמבר 2015  שלישי-רביעי  2 ט'-י' בתשרי התשע"ו
סוכות 27 ספטמבר-6 באוקטובר 2015 ראשון-שלישי 10 י"ד-כ"ד בתשרי התשע"ו
חנוכה 8-14 בדצמבר 2015 שלישי- שני 7 כ"ו בכסלו-ג' בטבת התשע"ו
ט"ו בשבט 25 בינואר 2016 שני אין
חופש
  ט"ו בשבט
תשע"ו

פורים
 
25-23 במרס 2016 חמישי-שישי  3 י"ג- ט"ו באדר ב' התשע"ו

פסח
 
13-30 באפריל 2016 רביעי-שבת 18 ה'-כב' בניסן תשע"ו

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 
5 במאי 2016  חמישי אין
חופש
כ"ז בניסן  התשע"ו
יום הזכרון לחללי צה"ל
ולנפגעי פעולות האיבה
11 במאי 2016 רביעי לומדים עד 12:00 ג" באייר  התשע"ו

יום העצמאות
 
12 במאי 2016  חמישי 1 ד' באייר

ל"ג בעומר
 
26 במאי 2016 חמישי 1 י"ח באייר
תשע"ו

יום ירושלים
 
5 ביוני  2016  ראשון אין
חופש
כ"ח באייר תשע"ה

שבועות
 
11-13 ביוני 2016  ראשון-שני 2 ה'-ז' בסיוון התשע"ו
חופש גדול 2015:
חטיבות ביניים ותיכוניים 21 ביוני 2016 שלישי ט"ו בסיוון התשע"ו
בי"ס יסודיים וגני הילדים 1 ביולי 2016 שישי כ"ה בסיוון התשע"ו
פתיחת שנת הלימודים תשע"ז 1 בספטמבר 2016 חמישי כ"ח באב התשע"ו

 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ז
שנת הלימודים הבאה, תשע"ז תיפתח ביום חמישי ה-1 בספטמבר 2016.

ומה עושים בחופש? www.kinderland.co.il

 

מרכז המבקרים אפק חיפושי נפט

ביקור במרכז המבקרים של אתר חיפשי הנפט בגולן לילדים ולכל המשפחה. למדו כיצד נפט נוצר, איך מחפשם אותו ומה שימושיו השונים.

סיור מודרך באתר הקידוח בליווי הסבר מקיף על נפט, מה הוביל גיאולוגים להאמין כי בגולן יש נפט וגם סקירה על הדרך בה מתבצע החיפוש ומה התרומה של מאגר הנפט לישראל. הסיור מותאם לילדים ולכל המשפחה, ויצא ממרכז המבקרים בכל שעה עגולה.

האתר ממוקם באיזור התעשייה של בני יהודה ופתוח לציבור בין הימים 02/08-31/08, מהשעה 10:00 עד 15:00.
הסיור אינו בתשלום ובתיאום מראש.

לפרטים נוספים בטלפון 050-7788267.

מרכז המבקרים אפק
מרכז המבקרים אפק חיפושי נפט

העיר נתניה חוגגת את קיץ 2015 עם מגוון אירועי תרבות ומופעים של מיטב האמנים בהם, משה פרץ, אהוד בנאי ופרפרי הקצב, רמי פורטיס, קרן פלס ומירי מסיקה, כמו כן, קונצרטים, סיורי לילה במוזיאון, חגיגת אוכל של מיטב השפים, פסטיבל בינלאומי לווידאו ארט, פסטיבל ליצנות בינלאומי ומגוון פעילויות לילדים, נוער ולכל המשפחה.

הפסטיבל הבינלאומי לוידאו ארט-AVI
מבית היוצר של קבוצת אנו באנו- הפסטיבל יתקיים בסוף חודש יולי (27-29 ביולי) בכיכר העצמאות החדשה בעיר. בהשתתפות 45 אמני וידאו ארט מובילים מרחבי העולם אשר יהפכו את מסכי כיכר המולטימדיה הענקיים בכיכר לחלל מוזיקאלי יחיד במינו.

פסטיבל נתניה הבינלאומי לליצנות
יתקיים ב-18 ועד ה-20 באוגוסט. בפסטיבל יתקיימו עשרות מופעי חוצות, ליצנים אורחים מחו"ל, הצגות מקור, מיצגים ואטרקציות ייחודיות.

לחובבי המוזיקה
הופעות רבות במוקדים שונים בעיר וביניהם רז שמואלי, איה כורם ומיכל גבע יגיעו ב-6 ביולי עם המופע שלושרת לאמפיתאטרון ויבצעו עיבודים חדשים לשירים של החלונות הגבוהים, שלישיית גשר הירקון, הנשמות הטהורות ועוד. בנוסף משה פרץ יופיע במופע פתיחת הקיץ בכיכר העצמאות החדשה ב-9 ליולי.
את ט'ו באב תחגוג העיר נתניה יחד עם הזמרת מירי מסיקה.
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית בניצוחו של גיל שוחט תארח את קרן פלס ב-10 לאוגוסט עם עיבודים לשיריה.
רמי פורטיס יגיע לאמפיתאטרון ב-20 לאוגוסט ויבצע את מיטב להיטיו.

אירועי גינות מספרות לילדים
בין התוכניות הקבועות לילדים בחודשי הקיץ יתקיימו אירועי גינות מספרות בהן יוצגו הצגות ממיטב אגדות הילדים ב-12 גינות ציבוריות ברחבי העיר. בני הנוער ייהנו מהקרנת סרטים על גבי מסכי כיכר העצמאות החדשה בימיא' לכל אורך חודש אוגוסט. כמו כן, עשרות אלפי המבקרים יוכלו ליהנות מתאטרון חוצות שיתקיים בימי ה' במדרחוב הרצל ובכיכר העצמאות החדשה, בה גם יוצג מדי ערב מופע המזרקה.

סיורי גרפיטי מודרכים בגלריה האורבנית
מבקרי העיר ייהנו מסיורי גרפיטי מודרכים במרכז העיר, וגם מסיורי לילה במוזיאון בית הבאר.

פסטיבל פיסול בחול
פיסול ועיצוב בחול בחופי העיר חלק ממגוון אירועי הקיץ שעורכת עיריית נתניה, מוזמנים תושבי העיר ומבקריה להפנינג חגיגי וקיצי במיוחד של פיסול בחול ויצירת בועות סבון בחוף סירונית עם אטרקציות ופעילויות קיציות לילדים ולכל המשפחה.
ההפנינג יתקיים בתאריך ה-25/08, חוף סירונית, נתניה

אירועי קיץ 2015, נתניה

מבצעי מלונות לחודש אוגוסט, לילדים ולכל המשפחה ברחבי הארץ ובמיוחד לחופש הגדול.

מבצע משפחתי במלון נובה לייק אילת
שתי לילות לזוג בסופ"ש בין התאריכים 6-8.8, עם ארוחת בוקר ב-1299 ש"ח בלבד במקום 1480 ש"ח ותוספת של 325 ש"ח בלבד לילד נוסף, תקף עד התאריך 06/08.
מלון נובה לייק באילת בעל 127 סוויטות מיוחדות, רובן עם מרפסות,  בנות 2 חדרים המתאימות לאירוח של עד חמישה אורחים ו־ 66 חדרי סטודיו המתאימים לאירוח של עד שלושה אורחים.

business1826_638055_2
מלון נובה לייק אילת

מבצע חופש גדול בישרוטל אגמים אילת.
לילה לזוג עם ארוחת בוקר + ארוחת ערב במתנה וילד ראשון בחינם במחיר של 735 ש"ח בלבד במקום 790 ש"ח (בין התאריכים 2-6/08), תקף עד ה-02/08/2015. ישרוטל אגמים הוא מלון חדש שמתאים לכל המשפחה עם חדרי משפחה נוחים ומרפסות שפונות לכיוון המדרכה.

ישרוטל אגמים
ישרוטל אגמים

אואזיס ים המלח
מלון אואזיס בים המלח הוא חלק מרשת מלונות פרימה וממוקם בעין בוקק מול הים, בנוף המדברי.
חבילת חצי פנסיון לארבעה לילות בין התאריכים 2-6/08 בעלות של  3420 ש"ח לזוג בלבד ו855 ש"ח לילד לכל החבילה. המבחן תקף להזמנה עד ה-02/08.

מלון אואזיס ים המלח
מלון אואזיס ים המלח

מלון רימונים מינרל בטבריה
חבילה של ארבעה לילות באמצ"ש, בין התאריכים 02-06/08. מחירשל 3650 ש"ח לחצי פנסיון עם כניסה לחמי טבריה, ועלות מוזלת של  913 ש"ח לילד לכל החבילה. תקף עד ה-02/08. כמו כן, מלון רימונים מינרל טבריה סמוך לחמי טבריה ומאפשר כניסה חופשית לאורחי המלון.

רימונים מינרל טבריה
רימונים מינרל טבריה

כפר הנופש רימונים נווה אטיב
מבצע מיוחד לחודש אוגוסט לכל המשפחה. שתי לילות לזוג בסופ"ש, בין התאריכים 30.7-1.8. המבצע כולל ארוחת בוקר ומחירו 1310 ש"ח בלבד עם תוספת 328 ש"ח לילד לכל החבילה. המבצע תקף עד ה-02/08. כפר הנופש רימונים נווה אטיב מציע לינה כפרית בבקתות עץ בלב הטבע ומתאים למשפחות, זוגות וקבוצות.

כפר הנופש
כפר הנופש רימונים נווה אטיב

 

מועדון ההטבות

הצטרפו עכשיו ותקבלו כל שבוע הטבות, עדכונים והמלצות לבילוי עם הילדים