תכנית לימודי התנ"ך – תכנית לימודים חדשה של משרד החינוך מגני הילדים ועד הבגרות

תכנית לימודי התנ
תכנית לימודי התנ"ך החדשה יוצאת לדרך,. בצילום: שביל התנ"ך בגלבוע

לימודי התנ"ך והמקרא מגני הילדים ועד י"ב בחינוך הממלכתי יעברו בקרוב רפורמה הכוללת למידה באמצעות תכנית לימודים חדשה וחווייתית באמצעות סרטונים ומחזות בדגש על סיפורים אופטימיים בגני הילדים, אתר לימודים חדשני מכיתות ב' ומעלה, ביטול חוברות העבודה ומעבר ללימוד התנ"ך באמצעים דיגיטליים בבתי הספר היסודיים, למידה עצמאית בחטיבות הביניים ובחינות בגרות בתנ"ך שיתמקדו מעכשיו בהיווצרותו של העם היהודי. 

בתום עבודה של שנתיים מפרסם היום משרד החינוך את תכנית הלימודים החדשה בהוראת המקרא שגיבשה וועדת המקצוע למערכת החינוך; לגני הילדים, לבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות. התכנית כוללת שינויים שנועדו להתאים את התכנית לרלוונטיות של חיי התלמידים.

בדברי ההסבר לתכנית החדשה של לימודי התנ"ך, ציינו חברי הוועדה בראשותה של פרופ' נילי ואזנה כי: "בשנת הלימודים תשע"ז דנה ועדת המקצוע של תחום תנ"ך ממלכתי במצב לימודי התנ"ך בכלל, וביחסם של תלמידי ישראל בחינוך הממלכתי ללימודי התנ"ך בפרט. הוועדה הגיעה למסקנה שיש לשנות את תכנית הלימודים בראיה כוללת, לאורך כל שנות הלימודים". הם הוסיפו כי "…התלמידים יפיקו מהתנ"ך רלוונטיות  ומשמעות לחייהם…".

התכנית נשענת על עקרונות וועדת שנהר שרואה בלימודי התנ"ך כלי יסודי ומשמעותי להכרת המורשת היהודית והישראלית, האנושית והאוניברסלית, כשהיא קובעת 4 עקרונות יסוד לתכנית:
1. דגש על ידיעת הסיפור ותכניו
2. למידה משמעותית ורלוונטית לחיי התלמידים
3. רצף סוגות ספרותיות והעמקה בהן
4. לימוד עצמי ובחירה

לשם מימוש העקרונות החדשים, מציינת המפקחת על הוראת המקרא, גב' ענת צידון, הוחלט לבטל באופן גורף בבתי הספר היסודיים כל חוברות העבודה אשר היוו לאורך השנים האחרונות את הבסיס ללמידת המקרא, והפכו להיות החץ המכוון של הלמידה. למידה זו היתה חסרה ברצף שמנע העמקה בסיפור המקראי. במקום זאת, הלמידה החדשה תלווה באתר לימודי חדש וחווייתי. זהו המקצוע הראשון שילווה באתר מיוחד וייחודי ללימוד.  חוברות העבודה יבוטלו גם בחטיבה העליונה.

האתר החדש של לימודי התנ"ך יכלול מהלכי שיעור של כל יחידות ההוראה בתכנית הלימודים בשפה רלוונטית, עם מאגר גדול של סרטונים, מאמרים, מפות (חיבורים אינטראקטיביים לגוגל earth), יצירות תרבות ואומנות וכן כלי הוראה ייחודי בדמות הטקסט התנכי ובו רבדים שונים של ניבים וביטויים, דמויות מנחות, מקומות גיאוגרפיים, קריינות מקצועית, תקצירים ופרשנות. המורה יוכל להיעזר בבניית שיעור מיטבי, על פי בחירתו. בחטיבות הביניים הלמידה תכלול פרקי למידה עצמית ובהבאתם לתוך הכיתה לדיון וללמידה, בתיכונים תכלול התכנית הרחבה של פרקי החובה ושילוב של למידה רב תחומית מתחומי דעת כמו פילוסופיה וספרות.

 

 

תכנית הלימודים החדשה בתנ"ך:

 

גני הילדים – למידה חווייתית באמצעות סרטונים ומחזות וסיפורים עם היבט אופטימי:

* תכנית הלימודים בגנים תכלול אך ורק סיפורים עם עלילה שהילדים מסוגלים לעקוב אחריה ולהבין אותה.
* סיפורים שבמרכזם דמויות חשובות ומוכרות
* סיפורים על דמויות במקרא הקשורות זו לזו ברצף כרונולוגי
* סיפורים עם היבט אופטימי
* סיפורים המעוררים דילמה שבכח הילדים להתמודד עימן, כגון: מערכת היחסים בין יוסף ואחיו, אהבתו של יעקב לרחל.

כדי להטמיע את רעיונות הסיפור המקראי, הגנים ישלבו עזרים להמחשות כמו סרטונים, המחזות, תמונות או ציורים.

 

בתי הספר היסודיים: ביטול חוברות העבודה  ומעבר להוראה דיגיטלית

* ביטול חוברות העבודה – הלמידה תתבצע בכל כיתות הלימוד ב-ו באמצעות אתר מלווה וספר התנ"ך במקום חוברות העבודה שהפכו לחץ מכוון למידה לא רציפה ופעמים רבות לא מעמיקה. הלמידה החדשה תעשה באמצעות אתר מלווה, עשיר עם מגוון הצעות למערכי שיעורים מסקרנים ורלוונטיים לחיי התלמיד. החוברות יוסרו באופן הדרגתי, כך שבשנת הלימודים הבאה (תשע"ט) הן תלמדנה רק בכיתות.ב ו- ג', כאשר בתש"פ הן תוצאנה לגמרי מהמערכת.

* רצף של הספר המקראי – התכנית החדשה תכלול רצף של האירועים בניגוד לנלמד בעבר בו היו גם קפיצות לאירועים תנכיים שלא היו לפי הרצף. בתוך כך, תלמידי היסודי ילמדו  לעומק מבראשית ועד שופטים. הפרקים שנלמדו בעבר מתוך ספרי שמואל א ו- ב, מלכים א, יונה, תהלים, אסתר ורות יעברו ללימוד בחטיבת הביניים.

 


חטיבות הביניים: 
דגש על למידה עצמית – התלמידים יוכלו ללמוד 8-7 פרקי לימוד

* בחירה – בכתות ז ו- ח שובצו יחידות ללימוד עצמי. התלמידים יוכלו לתת עליהם שיעור בכיתה כחלק מהתנסות לימודית חדשה ומעוררת עניין. הבחירה תעשה מתוך הספרים שמואל ( סיפורי שאול דוד ויהונתן) ומגילת אסתר

* שמירה על עקרון הרצף של הספר המקראי – התלמידים ימשיכו ברצף הלימודי והמקראי וילמדו את הספרים שמואל א ו- ב, מלכים א ו- ב, מגילת רות, יונה עמוס (כאשר הספרים שנלמדו בעבר שמות, במדבר, דברים, יהושוע ושופטים יילמדו כאמור ברצף של היסודי).

* לימוד בין תחומי – לשם הבנת הלמידה והעשרה שלה, המורה יכול לשלב בשיעורים תחומי דעת נוספים כמו פילוסופיה, הגות, אומנות, ספרות, ספרות מהמזרח הקדום והיסטוריה של המזרח הקדום.

 

תיכונים: מרחיבים לבתי הספר את הבחירה בתוך מסגרת פרקי החובה ודגש לבגרות בתנ"ך: ספר בראשית וספר שמות

* התלמידים יוכלו לבחור 3 נושאים ללמידה מתוך התנ"ך– הבחירה של הנושאים תעשה מתוך 7 נושאים;

* מתוך 5 נושאי החובה – יבחרו התלמידים 2 נושאים (שיבת ציון, פרקי נבואה, ספרות חוק וחברה, מזמורי תהילים וספרות החכמה)

* מתוך 2 נושאי הערכה חלופית – התלמיד יבחר נושא 1 (על אהבה וחסד או בין שאול לדוד)

ביסוד רצון הבחירה עומדת ההנחה שבחירה מרצון  חופשי של התלמידים והמורים תהווה מקור ללימוד מתוך חיבור וסקרנות ומעל הכל תחזק את תחושת השייכות שלהם לספר המקורות.

* הדגש לבגרות – הדגש עובר מחורבן וגלות לסיפור היווצרותו של עם. בתוך כך, הבגרות תתמקד בספר בראשית, ספר שמות ולא כפי שהיה בעבר שהמיקוד היה בספר מלכים ובספר נביאים.

* לימוד בין תחומי – לשם הבנת הלמידה והעשרה שלה, המורה יכול לשלב בשיעורים תחומי דעת נוספים כמו פילוסופיה, הגות, אומנות, ספרות, ספרות מהמזרח הקדום והיסטוריה של המזרח הקדום.

* לימוד השפה המקראית לצד השפה העברית החדשה – השפה העברית העכשווית, שזורה בביטויי לשון שמקורם בלשון המקראית. לימוד המילים והביטויים יחזק את הקשר שבין השפה המקראית לשפה העברית העכשווית.

לשם הטמעת תכנית לימודי התנ"ך החדשה, יעברו המורים הכשרות מקצועיות. כמו כן, יקבלו בתי הספר סל של כלים כדי להטמיע את המודל של הפדגוגיה החדשה.

שר החינוך, נפתלי בנט: "אנחנו יוצאים היום לדרך עם תכנית חדשה שתחזיר את הספר לעם הספר. מתוך הכרה עמוקה בחשיבותו של ספר התנ"ך, החלטתי על גיבוש תכנית לימודים חדשה במקצוע שתשים דגש על למידה חווייתית וחדשנית שתקרב את המורשת היהודית ללב של תלמידי ישראל.

התוכנית החדשה מייצרת תהליך למידה משמעותי החל מגן הילדים ועד לכיתה י"ב ומאפשרת לכל תלמיד ותלמידה להיפגש עם התנ"ך באופן חוויתי, דרך סרטים ומחזות, למידה עצמאית בכלים חדשניים, סיפורים ומשלים. זהו מהלך מתבקש לאור חזונם של מנהיגי ישראל בכל הדורות אשר ראו בתנ"ך חלק מהותי בתולדותיו ובזהותו של העם היהודי״.

מנכ"ל המשרד, שמואל אבואב: "תכנית הלימודים החדשה בתנ"ך מייצרת רצף סיפורי, שמעמיק בדמויות ובאירועים. התכנית מחברת את דור העתיד לספר התנ"ך, החשוב שבנכסי צאן ברזל של העם היהודי, ומאפשרת לכל תלמיד להכיר את פרקי התנ"ך באופן חוויתי, חזותי וסיפורי. בזכות ביטול חוברות הלמידה ושימוש באמצעים טכנולוגים חדישים, נחבר את לימודי התנ"ך למאה ה-21, ונאפשר לתלמידים להתוודע לסיפור המקראי במלוא עוצמתו ותפארתו".

אין תגובות

השאר תגובה